Konsultacje

Na żywo lub on-line.

Konsultacje przewidziane są dla tych, którzy chcą uzupełnić swoje warsztatowe doświadczenie lub wolą pracować indywidualnie niż w grupie.

Popularne tematy konsultacji dotyczą poczucia własnej wartości w kontekście:

  • wystąpień publicznych
  • poszukiwania pracy
  • ubiegania się o awans czy podwyżkę
  • relacji damsko-męskich
  • wspierania dzieci

Dotyczą rozwijania poczucia własnej wartości i innych form podnoszenia jakości życia.

  • Czas trwania: 45-60 minut
  • Koszt: 40 zł

Umawiać można się mailowo pod adresem: warsztaty.pww@gmail.com

lub za pomocą formularza:

 

Konsultacje psychologiczne nie są formą psychoterapii.

Oznacza to, że mają one na celu wspieranie uczestnika w poprawie bieżącej sytuacji życiowej, rozwiązaniu problemu, podjęciu decyzji czy nabywaniu pożądanych cech i/lub umiejętności. Tego typu spotkania nie mają natomiast na celu zmiany osobowości, odkrywania treści podświadomych czy głębokiej analizy przeszłych doświadczeń. Służą one przede wszystkim poprawie jakości życia i nakierowane są głównie na teraźniejszość i przyszłość klienta.

Reklamy